Web共1篇

使用Django-Simple-Captcha在Django项目加入验证码模块并自定义样式-实验盒

使用Django-Simple-Captcha在Django项目加入验证码模块并自定义样式

在 Django 项目中加入验证码功能,通常需要借助第三方库,比如 Django-Smple-Captch 、Django-reCAPTCHA、DEF-reCAPTCHA、Wagtail-Django-ReCaptcha、Django-Friendly-Captcha等。 其中,Django...
3月22日 10:23
08411